משלוח והחזרות חינם לכל הארץ. להזמנת אריזת מתנה צרי קשר ב 0548885236

תקנון האתר

 תקנון האתר

הגדרות:

 1. האתר - אתר אינטרנט שופיד  www.shoppid.co.il.
 2. החברה – ענבר מרגולין עוסק מורשה.
 3. הפריטים - הפריטים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 4. זמן אספקת הסחורה - בין 5-7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה: מובהר כי יום עסקים אינו כולל את יום שישי או ערב חג.
 5. יום האספקה - היום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש ע"י הלקוח.
 6. יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי של המזמין.
 7. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציין המזמין ככתובת לקבלת ההזמנה.

 כללי:

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת פרטי מעצבים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
 2. לכל שאלה, הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה במייל Shoppisraelidesigns@gmail.com או דרך המסנג'ר שלנו באתר www.shoppid.co.il.
 3. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שמוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.
 4. התקנון הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת ו/או המזמינה.
 5. כל לקוחה המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירת בעצם ביצוע הפעולה כי היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.
 8. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ לפי דין. אך לא כוללים דמי שילוח.
 9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 10. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים המופיעים באתר ואת תעריפי המשלוח ללא התראה או הודעה מוקדמת. המחיר התקף הינו מחיר המוצג בעת השלמת ביצוע ההזמנה (לאחר מסירת פרטי התשלום).
 11. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תשא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

 הרשמה וביצוע הזמנה:

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי הלקוחה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר כחלק מתהליך ההזמנה. יובהר כי מילוי כל הפריטים הינו תנאי מחייב לביצוע ההזמנה.
 2. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי הלקוחה, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה.
 3. יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באתר במדויק על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח כי הפריטים יגיעו ליעדם.
 4. עם ביצוע ההזמנה על ידי הלקוחה, תבצע חברת הסליקה והאשראי איתם עובדת החברה בדיקה של פרטי האשראי, ועם אישור על ידי חברות האשראי יישלח מייל ללקוחה כי העסקה אושרה.
 5. אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/ במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשת או לצד ג'. בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב לה כל סכום ששילמה (אם שילמה) להנהלת האתר ו/או תבטל החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוחה.
 6. החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם:

א.     אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.

ב.     אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה או בצד שלישי, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה.

ג.      אם הופרו תנאי הסכם זה.

ד.      אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 פרסומות באתר:

 1. החברה תהיה רשאית מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכו'. המשתמשת מסכימה כי לחברה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקה עם רישומה באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. הכל בתנאי שהלקוחה אישרה לחברה לשלוח לה מסרים פרסומיים כנ"ל ע"י שליחת דואר אלקטרוני לחברה בו היא מודיעה על רצונה לקבל מסרים כאלה.
 2. עם רישומה לאתר מאשרת הלקוחה לחברה לשלוח אליה דייור ישיר בעל תוכן פרסומי כולל שליחת הודעות sms למכשיר הנייד שלה ללא כל עלות מצדה.
 3. בהתאם לחוק הספאם, תוכלי לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת ע"י יצירת קשר טלפוני עם משרדי החברה ו/או ע"י שליחת פקס ו/או הודעת דוא"ל.

 ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

 1. פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק).
 2. מזמינה יכולה לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

א.     ביטול לפני משלוח המוצר ע"י החברה: מזמינה יכולה לבטל הזמנה של סחורה בטרם שנשלחה ע"י החברה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגינה.

ב.     זיכוי כספי ניתן על ביטולים שנעשו בתוך 48 שעות מקבלת הסחורה. כשמדובר בהחלפה שנייה, תישא המזמינה בהוצאת שילוח המוצר חזרה למחסני החברה. לאחר 48 שעות, לא ינתן זיכוי כספי כי אם זיכוי למימוש באתר החלפות ניתן לבצע עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

 1. במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה, תזוכה המזמינה אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה וזאת לאחר שיצרה המזמינה קשר עם החברה לצורך זיכויה בכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה.
 2. ככלל, זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה 5% משווי העסקה אינם ניתנים להחזר. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 3. מוסכם כי הלקוחה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית ושאינה פגומה, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא בלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמינה בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.
 4. במידה ולא הודיע הלקוחנ לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוחה ו/או המזמינה לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
 5. מובהר ומוסכם כי לקוחה אינה רשאית להחזיר ו/או לבטל / להחליף מעבר לעסקה אחת אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנה לעשות בו שימוש. מעבר לפעם אחת, תישא המזמינה בעלויות השילוח.
 6. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

א.     נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתאור המוצר.

ב.     אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

ג.      במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.

ד.      אזל המוצר מהמלאי.

 1. החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הבגד לפי הוראות פרק זה.
 2. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה כדי לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 3. עבור המוצרים הבאים לא ינתן החזר כספי: שובר מתנה או מוצרים שערכם נמוך מ - 50 ₪
 4. פריטים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל – החזרתם תתאפשר עד 3 ימי עסקים. הלקוחה תקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או בניכוי של 100 ₪ (הזול מבניהם). במידה ותבחר הלקוחה בקרדיט באתר, תקבל זיכוי מלא ללא ניכוי.
 5. דמי שילוח אינם ניתנים לזיכוי. במקרה של החזרת פריט וזיכוי כספי, יופחתו דמי השילוח מההחזר.

 אספקה ומשלוחים:

 1. החברה מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.
 2. במידה והחברה לא תספק את הסחורה במועד האספקה המבוקש היא תתאם מראש עם המזמין מועד אספקה חדש.
 3. סכום דמי המשלוח יופיעו בתום תהליך ההזמנה וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.
 4. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחים, ובאמצעותם יבוצעו תיאום זמני המשלוח, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת למסור את המשלוח עד 5 ימי עסקים לרב אזורי הארץ. במידה ומדובר על יישובים רחוקים מהערים הראשיות בארץ זמן אספקה עד 7 ימי עסקים -יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן – זמני האספקה הינם מעל 5 ימים. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, החברה תיצור קשר עם הלקוח לתיאום ועלות המשלוח תגבה מהלקוח בתיאום מראש ובאישור.
 5. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.
 6. החברה רשאית לשנות את תעריפי דמי המשלוח ותנאיו מזמן לזמן ללא התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 7. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים.

א.     כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

ב.     שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.

ג.      כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

ד.      מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

 זכויות יוצרים: 

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת מוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס נתוניה, ברשימות המוצרים המופיעים באתר, בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 4. החברה מאשרת לפרסם נתונים מתוך הנתונים המתפרסמים באתר באתרים של צד ג', בכפוף לכך כי מקור המידע יישמר ויצוין במפורש כי המידע ו/או הצילום נלקח מאתר החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.
 5. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני המסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש באלו זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

 שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש:

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר אל חברת האשראי נעשית באופן מוצפן בפרוטוקול SSL . במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שמוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
 3. יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במוצרים המוצגים באתר, יתועדו פרטי עיונך באופן אוטומטי וממוחשב, אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול הלקוחות.
 4. בכפוף לאמור בסעיףii דלעיל, החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי) ללא אישורם.
 5. מסירת הפרטים האישיים באתר נעשית ע"פ רצונה של הלקוחה ובהסכמתה. מילוי הפרטים האישיים באתר מעיד על הסכמתה של הלקוחה למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים הנה לאפשר לחברה לספק מוצרים ו/או שירותים ללקוחה בלבד.
 6. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע שלא לצורכי תפעול האתר אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או בכדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
 7. הנרשמת מאשרת שידוע כי לא חלה חובה חוקית למסירת פרטיהם וכי מסירת מידע הנ"ל נעשית מרצון חופשי ובהסכמה. זאת להסכמה מפורשת מצד הנרשמת לשימוש האמור לעיל בפרטים וכי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את הנרשמת בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 8. החברה עלולה למסור את פרטי הנרשם/ת באחד מן המקרים להלן:

(א)   תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם/ת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה או הליכים משפטיים אם יהיו בין החברה לנרשמת. (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי בוצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים על ידי הנרשם/ת (ה) אם יתעורר אצל החברה החשד כי הנרשם/ת ביצע שימוש לצורך מעשה בלתי חוקי ו/או בכדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד מעשה כזה (ו) אם יתעורר החשד מצד החברה כי הופר מצד הנרשם/ת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או מי מטעמה (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, קבלני משנה וגופים השותפים או מעורבים בפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור ומוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.