משלוח והחזרות חינם לכל הארץ. להזמנת אריזת מתנה צרי קשר ב 0548885236

מדיניות החזרות

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

1. פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק).

2. מזמינה יכולה לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

א. ביטול לפני משלוח המוצר ע"י החברה: מזמינה יכולה לבטל הזמנה של סחורה בטרם שנשלחה ע"י החברה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגינה.
ב. זיכוי כספי ניתן על ביטולים שנעשו בתוך 48 שעות מקבלת הסחורה. כשמדובר בהחלפה שנייה, תישא המזמינה בהוצאת שילוח המוצר חזרה למחסני החברה. לאחר 48 שעות, לא ינתן זיכוי כספי כי אם זיכוי למימוש באתר החלפות ניתן לבצע עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

3. במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה, תזוכה המזמינה אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה וזאת לאחר שיצרה המזמינה קשר עם החברה לצורך זיכויה בכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה.

4. ככלל, זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה 5% משווי העסקה אינם ניתנים להחזר. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

5. מוסכם כי הלקוחה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית ושאינה פגומה, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא בלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמינה בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.

6. במידה ולא הודיע הלקוחנ לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוחה ו/או המזמינה לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

7. מובהר ומוסכם כי לקוחה אינה רשאית להחזיר ו/או לבטל / להחליף מעבר לעסקה אחת אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנה לעשות בו שימוש. מעבר לפעם אחת, תישא המזמינה בעלויות השילוח.

8. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

א. נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתאור המוצר.
ב. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
ג. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
ד. אזל המוצר מהמלאי.

9. החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הבגד לפי הוראות פרק זה.

10. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה כדי לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

11. עבור המוצרים הבאים לא ינתן החזר כספי: שובר מתנה או מוצרים שערכם נמוך מ - 50 ₪.

12. פריטים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל – החזרתם תתאפשר עד 3 ימי עסקים. הלקוחה תקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או בניכוי של 100 ₪ (הזול מבניהם). במידה ותבחר הלקוחה בקרדיט באתר, תקבל זיכוי מלא ללא ניכוי.

13. דמי שילוח אינם ניתנים לזיכוי. במקרה של החזרת פריט וזיכוי כספי, יופחתו דמי השילוח מההחזר.